> MIKÄ ON KUUSINIEMIKOTI?

Tukiperhe, jossa ollaan niinkuin kotona

Kuusiniemikoti on ammatillinen tukiperhe Etelä-Pohjanmaalla, Alajärven Kurejoella.
Meidän koti on ihan kuten teilläkin, vain vähän suurempi.

 Kuusiniemikoti on perustettu vuonna 2001. Toiminta on ammatillista ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvomaa. Henkilökunnalla on alan koulutus, kaikki toiminta tapahtuu lain ja säädösten puitteissa.

Kuusiniemikoti ei ole pelkkä lapsen viikonloppusäilö. Lapsen hyvinvointi ei ole ainoa tavoitteemme – meillä ajatellaan koko perheen jaksamista. Aito välittäminen ja rakkaus lapsiin on toimintaa kantava sekä eteenpäin vievä voimavara.

Välillä meitä on paljon, toisinaan hieman vähemmän. Kuusiniemikotiin tullaan pääosin viikonloppuisin, toisinaan myös pidemmiksi ajoiksi. Kuusiniemikoti on paitsi lapsen toinen koti, myös perheen tuki ja voimavara.

 

 

 

KUUSINIEMIKODIN KUUSI TEESIÄ:

 

1.Toisen kunnioittaminen

Ketään ei tahallaan loukata sanoilla eikä teoilla.

 

2. Rehellisyys

Pyrimme puhumaan totta kaikissa asioissa ja tilanteissa. Olemme rehellisiä myös tunteissamme.

 

3. Erilaisuuden hyväksyminen

Kaikki ovat saman arvoisia, vaikka olisivat erilaisia kuin minä.

 

4. Tasa-arvoisuus

Kaikkia kohdelaan oikeudenmukaisesti ja reilusti.

 

5. Aitous

Olemme kaikki aidosti sitä mitä olemme. Omine tunteinemme sekä hyvine ja huonoine puolinemme.

 

6. Avoimuus

Puhumme kaikista asioista ja tunteista avoimesti kunkin ikätason tai mahdollisuuksien mukaan.

 

MIKSI NÄEN TÄMÄN SYMBOLIN?

Tällä symbolilla merkityt kuvat ovat osa Nuorten tunteet kuviksi – kuvat korteiksi -projektia, ja Kuusiniemikodin nuorten itsensä kuvaamia. Lue lisää >